Posvěcení Pražského Jezulátka10. 3. 2012

[vloženo: 11. března 2012 ve 12:59]

O Pražském Jezulátku

Originál sošky malého Ježíška se nachází v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně a přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. Mnohým lidem, kteří se u sošky modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá vyslyšení, mnozí se vrací, aby poděkovali. Soška se odívá do různých šatiček a to dle barev liturgického roku. Těchto šatiček má Jezulátko celkem 39. Ty nejstarší Jezulátku daroval Ferdinand III. Jedny ze šatiček nesou také skautské motivy.

Z historie Pražského Jezulátka

Pražské Jezulátko pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku.

V době, kdy zuřila v Evropě Třicetiletá válka, nebyl ušetřen ani tento malý Ježíšek. Když válka skončila, našel sošku otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce. Zdálo se mu v tu chvíli, že mu Ježíšek říká:

"Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi,
dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj,
jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat!"

Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky. Vynaložený zlaťák se bohatě vrátil, když začal malý Ježíšek žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Sošce byla připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku 1639.

 

Pražské Jezulátko ve skautských šatičkách v jilemnickém chrámu

Snem velkého skauta a kněze ThDr. Václava Zemance – bratra Kilulita vždy bylo, aby kopie sošky Pražského Jezulátka ve skautských šatičkách byla i v jilemnickém chrámu. Tento sen se mu splnil v roce, kdy oslavil 60. výročí kněžské služby. Dárci nechali zhotovit kopii sošky pražského Jezulátka. Bratr Kilulit pak ze svých prostředků zaplatil šatičky. Barvu šatiček a motivy konzultoval se členy našeho oddílu, jehož byl do roku 1992 vedoucím. Soška Pražského Jezulátka se nachází v jilemnickém chrámu od 14. srpna 2011, tedy od jilemnické pouti. 10. března 2012 byla, při mši svaté, slavnostně posvěcena. 

img_0005.jpg
img_0001.jpg
img_0002.jpg
img_0003.jpg
img_0004.jpg
img_0006.jpg