Historie oddílu

Náš oddíl zahájil svoji činnost v prosinci roku 1989. Jak ubíhal čas, členové postupně dorůstali do roverského věku, proto jsme v roce 1997 založili 8. oddíl. S tímto oddílem úzce spolupracujeme. 

Od počátku své existence v sobě náš oddíl spojuje všechny prvky junácké činnosti, ale umožňuje také nábožensky zaměřeným členům plnit křesťanské povinnosti k Bohu. 

Vůdcem 3. oddílu v letech 1989 - 1992 byl bratr ThDr. Václav Zemanec - Kilulit. Od roku 1992 až do roku 2013 vedl oddíl bratr Pavel Vitvar - Pif. V současné době je vedoucím oddílu Pavel Vitvar - Cípa.