Pravidelné oddílové akce

  • Tříkrálová sbírka
  • Lyžovačky a bobovačky
  • Společenský večer Vavřineček
  • Víkendové akce, výpravy
  • Oslava svátku sv. Jiří - patrona všech skautů
  • Dvoutýdenní letní stanový tábor
  • Mikulášská nadílka a vánoční schůzka
  • Přivážíme a rozdáváme Betlémské světlo
  • Předsilvestrovské herní odpoledne