Oddílový advent a vánoční doba

úterý 10. 12. (16.00 až 18.00 hod.) - zdobení perníčků v klubovně k Betlémskému světlu (zájemci)

pátek 13. 12. (16.00 až 18.00 hod.) - vánoční schůzka

pátek 20. 12 - schůzka se nekoná

sobota 21. 12. (10.30 hod. odjezd z Jilemnice) - přivezení Betlémského světla do Jilemnice (zájemci)

pondělí 23. 12. (8.30 až 12.30 hod.) - rozdávání Betlémského světla na jilemnickém náměstí

pátek 3. až sobota 4. 1. 2020 - tříkrálová víkendovka

- přesnější informace k výše uvedeným akcím budeme postupně doplňovat hned, jak budou závazně stanoveny

Úvodní fotka