O oddílu

Jsme oddíl koedukovaný, to znamená, že máme v našem oddíle chlapce i děvčata. Náš oddíl má 25 členů. Scházíme se, každý týden v pátek, na schůzkách. Při nich hrajeme různé hry, plníme skautské odborky, poznáváme přírodu a pod. Podílíme se na opravě a údržbě klubovny a tábořiště ve Valdově. Protože máme různé věkové kategorie, přizpůsobujeme program tak, aby jej zvládl každý. 

Členové oddílu řekli o skautingu

Zeptali jsme se členů oddílu, co vlastně pro ně skaut znamená. Nejčastěji jsme slyšeli tyto odpovědi:

 • Parta lidí, co spolu drží a mohou se na sebe spolehnout.
 • Táboření, víkendovky, výlety a výpravy, prostě všechny skvělý akce – oddíl a kamarádi, kteří nikdy nezklamou.
 • Páteční schůzka, příprava programu, radost, sranda. Prostě se sejít.
 • Zábava, parta lidí.
 • Tábor, hry, výlety.
 • Kamarádi, tábor.
 • Parta lidí podnikajících spolu program, jak zábavný, tak poučný.
 • Lidi, kteří chrání přírodu, mají víkendovky, chodí na výlety, mají tábor, pořádají různé akce a pomáhají lidem.
 

Historie oddílu

Náš oddíl zahájil svoji činnost v prosinci roku 1989. Jak ubíhal čas, členové postupně dorůstali do roverského věku, proto jsme v roce 1997 založili 8. oddíl. S tímto oddílem úzce spolupracujeme. 

Od počátku své existence v sobě náš oddíl spojuje všechny prvky junácké činnosti, ale umožňuje také nábožensky zaměřeným členům plnit křesťanské povinnosti k Bohu. 

Vůdcem 3. oddílu v letech 1989 - 1992 byl bratr ThDr. Václav Zemanec - Kilulit. Od roku 1992 až do roku 2013 vedl oddíl bratr Pavel Vitvar - Pif. V současné době je vedoucím oddílu Pavel Vitvar - Cípa.

Pravidelné oddílové akce

 • Tříkrálová sbírka
 • Lyžovačky a bobovačky
 • Společenský večer Vavřineček
 • Víkendové akce, výpravy
 • Oslava svátku sv. Jiří - patrona všech skautů
 • Dvoutýdenní letní stanový tábor
 • Mikulášská nadílka a vánoční schůzka
 • Přivážíme a rozdáváme Betlémské světlo
 • Předsilvestrovské herní odpoledne